CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC THI "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT NĂM 2021
THÔNG BÁO
TOP 5 ĐIỂM CAO CUỘC THI Xem thêm
1
Huỳnh Hồng Ngọc
Cơ quan/đơn vị khác trên địa bàn TP.TDM
40
2
Võ Trường Quốc
Cơ quan/đơn vị khác trên địa bàn TP.TDM
40
3
Lê Hữu Chánh
Phòng Nội vụ TP.Thủ Dầu Một
40
4
Khương Thị Hạnh
Phòng GDDT TP.Thủ Dầu Một
40
5
Võ Thị Đỉnh
Cơ quan/đơn vị khác trên địa bàn TP.TDM
40
TOP 5 CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ Xem thêm
1
Phòng GDDT TP.Thủ Dầu Một
986
2
Cơ quan/đơn vị khác trên địa bàn TP.TDM
757
3
Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Dầu Một
600
4
Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Thủ Dầu Một
60
5
UBND phường Phú Thọ
55